Sesli Kİtap
E-Kitap
HavaDurumu-BugünHavaDurumu-YarınHavaDurumu-3.GünHavaDurumu-4.Gün 
Erken Çocukluk Döneminde Kütüphane Deneyimi

 Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, 14-17 Kasım 2018 tarihleri arasında, Nevşehir'de I. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. I. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu'nda sunulan bildirilerden biri de "Erken Çocukluk Döneminde Kütüphane Deneyimi: Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi Örneği" Kütüphane Müdürümüz Asuman Nesibe GÖK tarafından sunulmuştur. Bidiriye bihk sempozyum.pdf ulaşabilirsiniz.

Erken Çocukluk Döneminde Kütüphane Deneyimi: Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi Örneği / First Experience in Library in Early Childhood: Example of Bornova Mehmet Akif Ersoy Child and Youth Library

Öz Kütüphaneler her türlü bilgi ve belgeyi toplama, saklama, düzenleme ve bunlardan yararlandırma anlamında temel görev ve sorumlulukları olan kurumlardır. Halk kütüphaneleri ve onun bir parçası ya da ayrı bir binada bağlısı yapıda hizmet veren çocuk kütüphaneleri bilgiye geçiş kapısı olarak yorumlanmaktadır. Bireyin bilgiye erişim yol yöntemlerini uygulamalı öğrenebileceği yegâne ortam kütüphanedir. Çocuklar için okul dışı eğitim ortamı olarak kullanılan mekânların başında kütüphaneler gelmektedir. Aileler, kütüphanenin güvenli ortamında serbest zaman geçirmeyi, kitapların dünyasında çocuklarının deneyim kazanmasını ve beraber vakit geçirmeyi tercih etmektedirler. Çocuklara hizmet sunan kreşler, anaokulları, etüt merkezleri ve okullar da onlara uygun zengin kaynaklar sunan mekân olarak çocuk kütüphanelerini ziyaret alanı olarak seçmektedir. Erken çocukluk dönemi temel bilgi, beceri ve alışkanlıkların geliştiği, öğrenmenin kalıcı deneyimlerle gerçekleştiği bir dönemdir. Bu dönemde kütüphane alışkanlığı kazanan çocuk, ilerleyen yaşlarda da kütüphane kullanmaya devam etmektedir. Bu alışkanlığın kazandırılmasında çocuk kütüphanesine önemli bir rol düşmektedir. Çocuklara ve daha özel bir kesim olarak erken çocukluk dönemine kütüphane kullanma, okuma kullanma alışkanlığı kazandırmada kütüphane, öğrenmeye dayalı etkili deneyim sunmalıdır. Bornova İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk Kütüphanesinde (MAEÇK) yapılan uygulamalar bu bildirinin konusunu oluşturmaktadır. MAEÇK’de çocuklara yönelik, destekleyici, onlara öğrenme ortamı sunan çalışmalar yapılmaktadır. Erken çocukluk döneminde kitap sevgisi ile başlayan dil ve konuşma becerileri, kütüphane ve kitap kullanma alışkanlığı kazandırılması, çocuğun yaşam boyu eğitiminin başlangıcıdır. Kütüphanenin ödünç kaynak alma hizmeti anlamında kulla 61 1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri yönelik kitapların bulunduğu raflar tanıtılmakta, kütüphane ortamında özgürce vakit geçirme o esnada yapılan etkinliklere katılma olanakları sunulmaktadır. Kütüphane kullanıcısı olan çocuk kendi kendine başladığı kütüphane serüveninde zamanla kütüphaneye gelen diğer çocuklarla iletişimde bulunarak farklı düzeylerde öğrenmeye devam etmektedir. Çocukla beraber gelen yetişkin de kütüphanenin kullanıcısı olmakta, mevcut etkinlerden yararlanmak istemektedir. Zamanla kütüphane ortamında bir araya gelen yetişkinler çocukların ihtiyacına yönelik öğrenme olanaklarını kütüphanede gerçekleştirmek istemektedir. Satranç, dil ve el becerisi çalışmaları velilerin istekleri doğrultusunda ve onların organizasyonu ile yapılmış çalışmalardır. MAEÇK iki salonda hizmet sunmaktadır. Kütüphane ortamında düzenli gerçekleştirilen kodlama, dil becerileri, kendin yap, satranç gibi çalışmalar kütüphaneden o sırada yararlanmakta olan çocuklara da açık halde sürdürülmektedir. Bu durum çalışmadan düzenli yararlananlar, grubun lideri ve o esnada kütüphaneden yararlananlar için farklı bir ortam yaratmaktadır. Sınıf ortamı yaratılmadan sürdürülen düzenli öğrenme ortamları bundan sürekli yararlananlar ve kütüphane kullananlar için ilginç deneyimler oluşturmaktadır. Kütüphanenin eğitim ve öğrenme ortamı olarak bu şekilde kullanımı sadece halk kütüphanesi ortamında olabilecek bir yapıdır. Bu yapı fırsat eşitliği kavramını çocuk kütüphanesinde canlı hale getirmektedir. Açık ortamda gerçekleşen etkinlikler gönüllülük yapmak isteyenleri de teşvik etmekte cesaretlendirmektedir. Okul öncesi çocukları olan aileler, çocukları için aktivite aramakta bu amaçla da çocuk kütüphanelerini kullanmaya çalışmaktadırlar. Ailefaaliyet-gönüllü buluşmasının ortak noktasında kütüphanenin kendi yapısına uygun organizasyon yapması gerekmektedir. Çocuk kütüphaneleri, çocukların bilgiye belgeye ulaşmasında, kütüphaneyi kullanma becerilerinin gelişmesinde, kitap okuma alışkanlığını ailesiyle sürdürmesinde iyi deneyimler ve fırsatlar sunar. Sadece kütüphane gezme, kütüphaneden ödünç kitap alma ile sınırlı kalan hizmetler kütüphanenin keşfedilmesini engellemektedir. İyi bir planlama ile yapılan programlar ve doğru yaklaşımlarla çocukların araştırma, keşfetme, düşünme, akıl yürütme gibi zihinsel aktiviteleri kütüphanede geliştirmelerine fırsat yaratıldığında okul öncesinden başlamak üzere çocuk, bilgiye erişme, bunu kullanma, kitap okuma, görev ve sorumluluklarına sahip çıkma anlamında beceriler kazanmış birey haline gelmektedir.

Abstract Libraries perform basic tasks in the sense of collecting, storing, organizing and benefiting from all kinds of information and documents. Children libraries which are parts of the public libraries or serving as a separate building from them and the public libraries themselves are seen as the gate of wisdom. Libraries are the only environment in which an individual can practically learn the different ways and methods to access information. Libraries are at the forefront of the places that are used as an out-of-school education for children. Families prefer to spend their time freely in the safe environment of libraries, to spend time together and want their children to gain experience in the books’ world. Kindergartens, study centers, and schools count children libraries as a venue which provides children rich resources and therefore they prefer to organize school trips to these libraries. Early childhood is a period where the development of basic knowledge, skills and habits takes place and learning process strengthens with permanent experiences. Children, who have gained the habit of library visits in this period, tend to use the library in the upcoming years. There is an important role for the children libraries in getting children adopt this habit. Libraries should offer more efficient and learning-oriented experiences for children and more specifically for the children who are in their early childhood period in order to get them adopt the habits of visiting libraries and reading. The practices made by the Bornova District Public Library Directorate, Bornova Mehmet Akif Ersoy Children and Youth Libraries (MAEÇK) constitute the subject of this notice. MAEÇK has taken to create practices for children which offer supportive learning environment. Language and speaking skills beginning with book love in early childhood, acquiring the habit of using the library and books is the beginning of the children’s life-long education. The use of the library in the sense of book lending service is the beginning of reading experience for the children. MAEÇK meets with approval by pre-school children, and is efficient for families to reach the material they seek. In early childhood, children use the library with the help of their teachers, careers, parents, or elders. The library is available for both individual users and big groups. Group visits are carried out either by schools or by the parents of children and they are welcomed by appointments. Different practice methods are used in group visits. In the framework of the program developed with teachers, studies are being carried out to ensure that children become proper library users under their parents’ supervision. The numerous activities such as reading programs, library utilization, and author-reader meetings arranged by the library, workshop activities, and library games have been applied to groups. The library staff is always in contact with each other during group visits to provide an efficient experience for the users. Practices made before, during and after the group visits make the use of the library efficient. In the MAEÇK, the information provided to users during individual visits is presented to the user in the manner that it 62 1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri encourages users to make regular visits and it is designed to promote the curiosity. Every individual user is informed about the library member card, what can be done with this card, library rules, use of catalog, introduction of library area, information about the events. The child and the companion are introduced to the shelves in which the books meeting the child’s interest are located, and opportunities of participating in available activities and spending time in the library environment freely are presented to the users. The library user children continue to learn by communicating with other children who come to the library over time. The adults who accompany to the child also want to benefit from the available activities and to become a user of the library in time. Over time, parents who come together in the library environment prefer to meet the learning needs of their children in the library. Chess, language and handcraft studies are created at the request of and in collaboration with the parents. MAEÇK provides service in two different halls. Activities such as coding, language skills, do-it-yourself activities, and chess classes that are regularly performed in the library environment are also available to children who are occupying the library at that time. This creates a different environment for regular beneficiaries, group leaders and those who use the library at that time. Regular learning environments that are carried without using a classroom create interesting experiences for those that use the library. The use of the library as an educational and learning environment only becomes possible in a public library environment. This structure makes the concept of equal opportunity vivid in the children library. Activities conducted in the open area also encourage volunteers to work for the library. Families with pre-school children seek useful activities for their children and prefer to use children libraries for this purpose. By taking into consideration the needs of families, volunteers and meetings, libraries need to organize activities in accordance with its own structure. Children libraries provide efficient experiences and opportunities for children to obtain information, to develop their skills, and to continue reading habits with their family. Using library for only visiting them and borrowing books is preventing libraries’ potentials from being discovered. If children are given the opportunity to develop their mental skills in libraries with the activities such as research, exploration, thinking, reasoning with proper planning methods and the right approaches, children will become skilled individuals in terms of access to information, use of information, reading books, and taking responsibility for their duties and responsibilities. Anahtar kelimeler: Children; Pre-school education; Life-long learning; Family activity; Children’s library Keywords: Çocuk; Okul öncesi eğitim; Yaşam boyu öğrenme; Aile etkinliği; Çocuk kütüphanesi 

Facebook -  Twitter'da Biz

Mesai Gün ve Saatleri
 
 
 
 Pazartesi - Cuma:08:30/17:30
 Cumartesi:09:00/17:30
İçerik Görüntülenme Sayısı

Bu sayfa 1584 kez gösterilmiştir.